پایان نامه ارشد

c (2499)

مقدمه عدالت و اجرای آن یكی از نیاز های اساسی و فطری انسان است كه همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم كرده است. عدالت، آرمانی دینی و الهی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2500)

فصل اول کلیات تحقیق ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین: امروزه ما در عصری زندگی می کنیم که داشتن یک فروشگاه آنلاین یکی از پایه های یک تجارت موفق به حساب می آید. فروشگاههای آنلاین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2501)

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق 1-1. مقدمه زمانبندی1، فرآیند تخصیص منابع به فعالیتها با در نظر گرفتن دورههای زمانی مربوط به آنها به منظور بهینهسازی یک یا چند تابع هدف میباشد. این فرآیند به ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2503)

فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست جداولث‌ فهرست شکل ها و نمودارهاج‌ فصل اول: کلیات تحقیق1 1-1. مقدمه2 1-2. تعریف مسئله3 1-3. اهداف تحقیق6 1-4. مفروضات مسئله6 1-5. جنبه های نوآوری تحقیق7 1-6. محتویات تحقیق7 فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2505)

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (گرایش جزا و جرم شناسی) ارتكاب جرم در حال خواب توسط : الهام شهبازي 897240 استاد راهنما: دكتر فروغي زمستان 1393 تقدیرنامه سپاس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2506)

دانشكده حقوق و علوم سياسي پايان نامهی كارشناسي ارشد در رشتهی حقوق- جزا و جرم شناسي بهائیت از منظر حقوق جزا به وسیلهی ایوب نوروزی استاد راهنما دکترمحمد هادی صادقی بهمن ماه 1390 جنگ هفتاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2507)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A) گرایش: حقوق خصوصی عنوان : اصل تسلیط در مقابله با تملکلات دولت و شهرداری‌ها استاد راهنما : دکتر علی رادان ادامه مطلب…

By 92, ago