پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (1452)

1-2-2-3- در قانون مجازات اسلامی جدید421-3- مبحث سوم: مبانی و فواید451-3-1- گفتار نخست: مبانی491-3-2- گفتار دوم: فواید501-3-2-1- فواید فردی511-3-2-2- فواید اجتماعی52فصل دوم: شرایط، آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط542-1- مبحث نخست: شرایط آزادی مشروط562-1-1- گفتار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2551)

فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش 1-1. مقدمه لجستیک درصد زیادی از مباحث مدیریت زنجیرهی تامین را شامل میشود، این موضوع شامل اجزایی چون مدیریت خدمات به مشتری، پیشبینی و برآورد، مدیریت موجودی، تهیه وتامین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2566)

وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه پيام نور واحد سرپل ذهاب پروژه تحقيقاتي: جهت دريافت مدرك كارشناسي در رشته علوم تربيتي گرايش(مديريت وبرنامه ريزي آموزشي) موضوع پژوهش: بررسی و مقایسه تأثیر میزان استفاده از ICT ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2553)

فصل اول مقدمه و اهداف مقدمه تراکم خاک به فرایندی گفته میشود که سبب افزایش چگالی ظاهری خاک شده و موجب کاهش حجم و پیوستگی منافذ، کاهش نفوذپذیری آبی و هوایی خاک، افزایش مقاومت مکانیکی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2567)

موضوع: بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………2 فصل اول :کلیات بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………6 اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7 تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………….13 فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق بررسی نظام ثبتی ایران……………………………………………………………………………………………………….23 اهمیت و اهداف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2556)

به نام یزدان پاک تقدیم به مادر و پدر عزیزم به پاس محبتهای بی دریغشان سپاسگذاری با سپاس و تشکر فراوان از اساتید ارجمندم آقایان دکتر توکلیمقدم و دکتر مهدوی امیری بهخاطر زحمتها و راهنماییهای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2568)

وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه پيام نور واحدسرپل ذهاب رشته حقوق موضوع: ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن استادراهنما: محقق: بهار 93 تقديم به : پدر و مادر عزیزم که دعای خیرشان همواره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2557)

مقدمه توجه به پدیده جرم و آمار های مربوط به آن در جهان، نشان می دهد که مسأله آسیب های اجتماعی، بزهکاری و افزایش جرم پدیده ای جهانی بودهو همه کشورهای جهان به نوعی با ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2569)

وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه پيام نور واحدسرپل ذهاب رشته حقوق موضوع: ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن استادراهنما: محقق: بهار 93 تقديم به : پدر و مادر عزیزم که دعای خیرشان همواره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2558)

دانشکده عمران سمینار دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ گرایش سازه ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC رضا آقامحمدی استاد راهنما : دکتر کورش نصراله‌زاده نشلی مهر 1392 تشکر و قدردانی نوشتاری که ادامه مطلب…

By 92, ago