پایان نامه ارشد

c (2569)

وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه پيام نور واحدسرپل ذهاب رشته حقوق موضوع: ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن استادراهنما: محقق: بهار 93 تقديم به : پدر و مادر عزیزم که دعای خیرشان همواره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2568)

وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه پيام نور واحدسرپل ذهاب رشته حقوق موضوع: ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن استادراهنما: محقق: بهار 93 تقديم به : پدر و مادر عزیزم که دعای خیرشان همواره ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2567)

موضوع: بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………2 فصل اول :کلیات بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………6 اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7 تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………….13 فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق بررسی نظام ثبتی ایران……………………………………………………………………………………………………….23 اهمیت و اهداف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2566)

وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه پيام نور واحد سرپل ذهاب پروژه تحقيقاتي: جهت دريافت مدرك كارشناسي در رشته علوم تربيتي گرايش(مديريت وبرنامه ريزي آموزشي) موضوع پژوهش: بررسی و مقایسه تأثیر میزان استفاده از ICT ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2565)

وزارت علوم و تحقيقات و فناوري دانشگاه پيام نور واحد سرپل ذهاب رشته حقوق كار تحقيقی (2) موضوع: جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران بهار 93 تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:    ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2564)

موضوع تحقيق : بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب استاد راهنما : پژوهشگر: تقدیم به پدر و مادر عزیزم مادرم شبنم گلبرگ حیات پدرم عطر گل یاس بقاست مادرم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2563)

دانشکده علوم پايه پايان نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته فيزيك هستهای موضوع: مطالعهی‌ خواص هسته ای با استفاده از مدل شبکه ای FCC استاد راهنما: دكتر امید ناصر قدسی استاد مشاور: دكترسیدمحمد متولی دانشجو: ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2562)

دانشکده مهندسي مکانیک پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي هوافضا (آئروديناميک) مدلسازی و تحليل آيروالاستيک بال وبدنه يک هواپيمای جنگنده توسط: علی رنجبر استاد راهنما: دکتر سید احمد فاضل زاده اسفند ماه 1391 به نام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2560)

عنوان مقاله: مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید چکیده مسئولیت پزشکی یکی از مهم ترین شقوق مسئولیت تلقی می گردد که مبین تعهد پزشک به جبران ضرری است ادامه مطلب…

By 92, ago